فناوری هوشمند، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی

استارت‌آپ‌های فعال در زمینه کشاورزی هوشمند

بیشتر
سیاست‌های گذار به کشاورزی هوشمند

بیشتر
فناوری‌های هوشمند و تغییرات اقلیمی

بیشتر
فناوری‌های هوشمند و ابرچالش آب و خاک

بیشتر
فناوری‌های هوشمند و اقتصاد و ترویج کشاورزی

بیشتر
فناوری‌های هوشمند و مدیریت تولید، فرآوری و مصرف محصولات کشاورزی و غذایی

بیشتر
مدرسه‌ی کسب و کار تکاپو، مدرسه‌ی مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون هم افزایی اندیشه

فلسفه وجودی مدرسه کسب‌و‌کار، تربیت مدیرانی است که بتوانند پاسخگوی مسائل کشور باشند.

مدرسه کسب‌و‌کار خواست‌گاهی است از سمت مشتری در بخش خصوصی که روز به روز جایگاهش قوی‌تر می‌شود. از آنجایی که تمامی منابع و انرژی ما ارزان و در حال تمام شدن است باید اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.

دوره های تکاپو
دوره های تکاپو
نام و خانوادگی مقام
نام و خانوادگی مقام