فناوری هوشمند، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی

January 1, 1970 بخش خصوصی و استارتاپ‌های فعال در زمینه کشاورزی هوشمند

بیشتر
January 1, 1970 سیاست‌های گذار به کشاورزی هوشمند

بیشتر
January 1, 1970 فناوری هوشمند و تغییرات اقلیمی

بیشتر
مدرسه‌ی کسب و کار تکاپو، مدرسه‌ی مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون هم افزایی اندیشه

فلسفه وجودی مدرسه کسب‌و‌کار، تربیت مدیرانی است که بتوانند پاسخگوی مسائل کشور باشند.

مدرسه کسب‌و‌کار خواست‌گاهی است از سمت مشتری در بخش خصوصی که روز به روز جایگاهش قوی‌تر می‌شود. از آنجایی که تمامی منابع و انرژی ما ارزان و در حال تمام شدن است باید اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.

دوره های تکاپو
دوره های تکاپو
نام و خانوادگی مقام
نام و خانوادگی مقام