سیاست‌های گذار به کشاورزی هوشمند

در دنیای پویای امروز که با تغییرات و چالش‌های متعددی روبرو هستیم، هوشمندسازی بخش کشاورزی و مواد غذایی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می‌شود.

هوشمندسازی کشاورزی، فرآیندی مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوظهور دیجیتال و داده‌های جمع‌آوری‌شده در مزارع و خارج از آنها در فرآیند تصمیم‌گیری ذینفعان مختلف، از جمله کشاورزان، تامین‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران است.

این فرآیند، نه تنها واحدهای تولیدی، بلکه تمامی بخش‌های زنجیره ارزش را در بر می‌گیرد و پیوندهای جدیدی بین بازیگران سیستم کشاورزی و غذا ایجاد می‌کند.

با وجود مزایای متعدد هوشمندسازی کشاورزی، این مسیر با چالش‌هایی نیز همراه است.

افزایش تبادل داده، چالش‌هایی را در حوزه‌های حریم خصوصی، حفاظت از داده‌ها، مالکیت داده‌ها، روابط اعتماد و قدرت، ذخیره‌سازی، حفاظت داده‌های عمومی و قابلیت استفاده از آنها به وجود می‌آورد.

همکاری یکپارچه و مؤثر بین ذینفعان مختلف نیز از چالش‌های دیگر این مسیر است.

علاوه بر این، به توسعه زیرساخت‌های داده و اتصال در مزارع، پذیرش فناوری‌های هوشمند و ارتقای مهارت‌های کشاورزان نیز نیاز داریم.

در اینجا است که نقش سیاست‌های عمومی در تسهیل گذار به کشاورزی هوشمند پررنگ می‌شود.

سیاست‌های عمومی باید مداخلات سیاستی مناسب و اقدامات اجرایی را در برگیرند تا به طور موثر به چالش‌ها و نیازهای این مسیر پاسخ دهند.

محور پنجم کنفرانس “فناوری‌های هوشمند، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی” به بررسی سیاست‌های گذار به کشاورزی هوشمند اختصاص دارد.

در این محور، موضوعاتی مانند تامین مالی، توسعه نیروی انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه پژوهش و تحقیق و توسعه، انتقال و اشاعه فناوری، توسعه کارآفرینی، شبکه‌سازی، مقررات‌گذاری و استانداردها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

حضور در این محور، فرصتی ارزشمند برای فعالان صنعت کشاورزی، سیاست‌گذاران، محققان، دانشجویان و کشاورزان به منظور آشنایی با آخرین تحولات و نوآوری‌ها در این حوزه و یافتن راه‌حل‌های نوین برای گذار به کشاورزی هوشمند خواهد بود.

امید است با برگزاری این کنفرانس، گام‌های موثری در جهت هوشمندسازی بخش کشاورزی و مواد غذایی برداشته شود و شاهد ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و پایداری این بخش و در نهایت، دستیابی به امنیت غذایی پایدار در کشور باشیم.