فناوری‌های هوشمند و اقتصاد و ترویج کشاورزی

در عصر حاضر، صنعت کشاورزی برای حفظ جایگاه خود در عرصه جهانی و ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات، ناگزیر به حرکت در مسیر نوآوری و اتخاذ رویکردهای نوین است.

فناوری‌های هوشمند به عنوان ابزارهای کارآمد و متحول‌کننده، نقشی کلیدی در این راستا ایفا می‌کنند و پتانسیل ایجاد تحولات بنیادی در اقتصاد و ترویج کشاورزی را دارا هستند.

با این وجود، پرسش‌های مهمی در این زمینه مطرح است که نیازمند بررسی و پاسخگویی دقیق می‌باشند:

فناوری‌های هوشمند چه تأثیری بر اقتصاد کشاورزی در سطوح خرد و کلان خواهند داشت؟

از این فناوری‌ها چگونه می‌توان برای ترویج کشاورزی پایدار و تشویق کشاورزان به استفاده از روش‌های نوین بهره برد؟

بهترین راهبردها برای نفوذ فناوری‌های هوشمند در میان کشاورزان و کشاورزان چیست؟

محور چهارم کنفرانس “فناوری‌های هوشمند، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی” به منظور یافتن پاسخ‌های مناسب برای این پرسش‌ها و تبیین نقش و جایگاه فناوری‌های هوشمند در اقتصاد و ترویج کشاورزی طراحی شده است.

در این محور، متخصصان و کارشناسان برجسته با حضور در پنل‌ها و سخنرانی‌های تخصصی، به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود در زمینه  کاربرد فناوری‌های هوشمند در اقتصاد و ترویج کشاورزی می‌پردازند.

حضور در این محور، فرصتی ارزشمند برای فعالان صنعت کشاورزی، سیاست‌گذاران، محققان، دانشجویان و کشاورزان به منظور آشنایی با آخرین تحولات و نوآوری‌ها در این حوزه و یافتن راه‌حل‌های نوین برای ارتقای اقتصاد و ترویج کشاورزی خواهد بود.

امید است با برگزاری این کنفرانس، گام‌های موثری در جهت استفاده از فناوری‌های هوشمند برای رونق اقتصاد و ترویج کشاورزی پایدار در کشور برداشته شود و شاهد ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات کشاورزی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی باشیم.