فناوری‌های هوشمند و ابرچالش آب و خاک

نگاهی به اخبار، مقالات و گزارشات نهادهای دولتی کافی است تا متوجه شویم که کشاورزی ایران با چالش‌های جدی در زمینه آب و خاک روبرو است.

برخی از این چالش‌ها زبانزد عبارتند است از:

هدررفت آب در مزارع کشاورزی: راندمان آبیاری در برخی مناطق کشور فقط 45 درصد است و 50 تا 60 درصد آب در این بخش به هدر می‌رود.

فقر خاک: میزان مواد آلی در بیش از 60 درصد خاک‌های کشاورزی کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آنها کمتر از نیم درصد است.

فرسایش خاک: فرسایش خاک در کشور 16.4 تن در هکتار است، در حالی که شاخص جهانی 5 تا 6 تن در هکتار است.

اما خبر خوب این است که راه‌حل‌های دیجیتال متعددی برای این چالش‌ها وجود دارد:

ابزارهای اندازه‌گیری: می‌توان از سنسورها برای اندازه‌گیری دقیق میزان آب در خاک، گیاه و جو استفاده کرد.

ابزارهای مدل‌سازی و تصمیم‌گیری: این ابزارها به کشاورزان کمک می‌کنند تا با برنامه‌ریزی دقیق، از منابع آبی خود به طور بهینه استفاده کنند.

زیرساخت‌های داده: پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند داده‌های مربوط به آب و خاک را به راحتی در اختیار کشاورزان و تصمیم‌گیرندگان قرار دهند.

سیاست‌های حمایتی: دولت‌ها می‌توانند با تدوین سیاست‌های مناسب، استفاده از فناوری‌های هوشمند را در کشاورزی ترویج کنند.

با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از محورهای کنفرانس به بررسی چالش‌های آب و خاک و راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری‌های هوشمند اختصاص داده شده است.

در این محور، متخصصان و کارشناسان برجسته به بحث و تبادل نظر در مورد راهکارهای نوین برای حل این چالش‌ها می‌پردازند و تجربیات و دستاوردهای خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

امیدواریم با برگزاری این کنفرانس، گام‌های موثری در جهت حل ابرچالش آب و خاک در کشاورزی ایران برداشته شود.